Кошик

   1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ У ДАНІЙ УГОДІ ПРО УМОВИ КОРИСТУВАННЯ

    • Оферта - публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій дієздатній фізичній та/або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться в цій Угоді, зважаючи на всі додатки;
    • Акцепт - повне прийняття Користувачем умов Угоди;
    • Виконавецьвласник інтернет – сайту falcon.video;
    • Сайт/и - інтернет-сайт falcon.video, додатки для мобільних пристроїв на базі операційних систем iOS, Android, Windows mobile/Windows Phone, які  представляють собою комунікаційну платформу для розміщення відеоматеріалу, що не заборонений діючим законодаством (далі по тексту - Сайт та/або Сайти);
    • Користувач - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка прийняла умови цієї Угоди та користується послугами Власника Сайту (від імені юридичної особи користування Сайтом здійснюється уповноваженим співробітником / представником такої юридичної особи) та/або будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка прийняла умови цієї Угоди та яка придбає матеріал, розміщений на Сайті.
    • Матеріал - будь-який відеоматріал (відеоролики, кліпи тощо, фотозображення, аудіозаписи тощо), що не заборонені даною Угодою та чинним законодаством;
    • Послуганадання можливості користування Сайтом Виконавця, розміщення відеометріалу, зображень на сайті Виконавця, перегляд відеоматеріалу на сайті Виконавця, купівля відеоматеріалу у інших Користувачів за допомогою Виконавця, продаж відеоматеріалу Користувачем – власником іншим Користувачам сайту за допомогою Виконавця;
    • Контент Сайту – знаки, зображення, відео, графічні елементи, звуки, логотипи, програмне забезпечення, програмні коди та інші елементи Сайту тощо, але не обмежуючись;
    • Сервіс - сервіси, що надаються Виконавцем за допомогою Сайтів (наприклад, в тому числі, але не виключно, всіх його можливостей, тексту, даних, інформації, програмного забезпечення, графіків або фотографій, малюнків і т.п.), та будь-яких інших послуг, що надаються Виконавцем за допомогою сервісів Сайтів.
    • Обліковий запис/акаунт - електронний кабінет Користувача в функціональній системі Сайтів, за допомогою якого він може керувати своїм матеріалом на Сайтах. Обліковим записом / акаунтом може користуватися тільки один Користувач, передача даних для доступу до свого облікового запису / акаунту іншому користувачеві (іншій особі) не допускається;
    • Реєстрація - прийняття Користувачем оферти на укладання цієї Угоди і процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Сайту надає необхідну інформацію для використання сервісів Сайту. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на Сайті інструкцій.
    • Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
    • SMS-верифікація - це перевірка Користувача, яка здійснюється шляхом введення спеціального коду верифікації, надісланого Компанією в SMS-повідомленні на номер, вказаний Користувачем на сторінці верифікації, в відповідне поле на сторінці верифікації.

   1.2. Виконавець попереджує, що наведений вище перелік термінів та визначень не є вичерпним. У тексті даної угоди можуть мати місце  інші терміни та визначення.

   2. ВСТУПНА ЧАСТИНА

   2.1. Зазначена Угода про умови користування інтернет – сайтом falcon.video є Договором приєднанння - оферти (надалі по тексту  також – «Угода та/або Оферта, та/або Договір») про умови користування  зазначеним інтернет-сайтом  та його  додатками  для мобільних пристроїв на базі операційних систем iOS, Android, Windows mobile/Windows Phone., а також придбання фото, відео, аудіо матеріалу Власника Сайту.

   2.2. Відповідно до статті 634 Цивільного Кодексу України (ЦК України) ця Угода є договором приєднання -оферти, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (далі Користувач) зобов'язується виконувати умови цієї Угоди:

   • Якщо Користувач не згоден з цією Угодою повністю або частково, Виконавець просить його залишити цей сайт, та/або видалити додаток з пристрою. Ці умови регулюють використання Користувачем Сайтів та послуг. Використання послуг сайту означає, що Користувач ознайомлений з цією Угодою, розуміє і приймає її умови.
   • Починаючи використовувати будь-який сервіс, встановлюючи додаток, або пройшовши процедуру реєстрації на Сайті Виконавця, Користувач вважається таким, що прийняв умови Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень цієї Угоди, Користувач не має права використовувати сервіси.
   • Цим Виконавець пропонує Користувачам мережі Інтернет використовувати сервіси на умовах, викладених в цій Угоді.
   • Виконавець пропонує Користувачеві послуги з використання Сайтів для розміщення відеоматеріалів, перегляду відеоматеріалів, що розміщені на сайтах, з метою, в тому числі, але не виключно, подальшої купівлі або продажу таких відеоматеріалів за допомогою Виконавця.
   • Виконавець надає Користувачам комунікаційну торговельну платформу для розміщення відеоматеріалу, зображень, а також за відповідну плату здійснює продаж відеоматеріалу, зображень, що є власністю Користувачів – власників з подальшим перерахунком грошових коштів таким Користувачам – власникам за вирахуванням відповідного відсотку, як плату за надані послуги.
   • Починаючи використовувати будь-який сервіс, встановлюючи додаток, або пройшовши процедуру реєстрації на Сайті Виконавця, а також розмістивши власний матеріал на Сайті Виконавця, Користувач підтвердив, що є законним власником розміщеного матеріалу або законним його користувачем з правом продажу та/або будь – якого іншого відчуження такого матеріалу згідно чинного законодавства.
   • Починаючи використовувати будь-який сервіс, встановлюючи додаток, або пройшовши процедуру реєстрації на Сайті Виконавця, а також розмістивши власний матеріал на Сайті Виконавця, Користувач надав Виконавцю право здійснювати продаж та/або будь – яке інше відчуження матеріалу Користувача та отримувати плату за такий продаж з подальшим перерахунком грошових коштів таким Користувачам – власникам за вирахуванням відповідного відсотку, як плату за надані послуги.

   3. ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ.

   3.1. Ці Умови користування однакові для/та стосуються всіх осіб, які користуються Сайтом, включаючи користувачів, які також розміщують (надають) матеріал на сайт.      «Матеріал» включає в себе тексти, графічні зображення, фотографії, звуки, музику, відео, аудіовізуальні композиції, інтерактивні функції та інші матеріали, які Ви можете переглядати на Сайті, отримувати доступ через/або надавати для Сайту. Можливості сайту включають, в тому числі, але не обмежуючись, користування всіма продуктами, програмним забезпеченням та функціями, що пропонуються через сайт, такі як «Вбудовуваний відеоплеєр», «Завантажувач відео» та інші програми. Ви також можете за допомогою Виконавця придбавати та/або продавати відеоматеріал, зображення інших користувачів, що розміщується на Сайті.

   3.2. Послуга може містити посилання на веб-сайти третіх осіб, які не належать та не контролюються Виконавцем. Виконавець не контролює та не несе відповідальності за матеріал, політику конфіденційності або роботу будь-яких веб-сайтів третіх осіб. Крім того, Виконавець не буде  впливати або редагувати матеріал веб-сайту будь-якої третьої особи. Користуючись сайтом, Ви звільняєте Виконавця від будь-якої відповідальності у зв’язку з використанням Вами сайтів третіх осіб.

   3.3. Відповідно, ми закликаємо Вас з обережністю переходити на сторінки веб-сайтів третіх осіб через сайт Виконавця та ознайомлюватися з умовами та політикою конфіденційності кожного іншого веб-сайту, на який Ви заходите.

   4. АКАУНТИ ВИКОНАВЦЯ

   4.1. Для отримання доступу до деяких функцій Сайту, Вам необхідно створити акаунт на Сайті. Користуватися акаунтом іншої особи без дозволу заборонено. При створенні Вашого акаунта Ви повинні надати повну та точну інформацію. Ви самостійно несете повну відповідальність за будь-які дії, що здійснюються з Вашого акаунта, і Ви повинні забезпечити надійний пароль для Вашого акаунта. Ви повинні негайно повідомити Виконавця про будь-яке порушення безпеки або несанкціоноване використання Вашого акаунта.

   4.2. Хоч Виконавець не несе відповідальності за збитки, завдані Вам будь-яким несанкціонованим використанням Вашого акаунта, Ви можете нести відповідальність за збитки, завдані таким несанкціонованим використанням Сайту або іншим особам.

   5. ЗАГАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУДОЗВОЛИ ТА ОБМЕЖЕННЯ.

   5.1.   Виконавець цим надає Вам дозвіл на доступ та використання Сайту та акаунту, як зазначено в цих Умовах користування, за умови, що:

   5.1.1. Ви погоджуєтеся не розповсюджувати у будь-якими способами жодну частину Сайту або його матеріалів без попереднього письмового дозволу Виконавця, крім якщо Виконавець надав засоби для такого розповсюдження за допомогою функціональних можливостей Сайту (наприклад, Вбудовуваний відеоплеєр).

   5.1.2.Ви погоджуєтеся не змінювати або не модифікувати будь-яку частину Сайту.

   5.1.3.Ви погоджуєтеся не отримувати доступ до матеріалів за допомогою будь-яких технологій або засобів, крім, як від сторінок відтворення відео  на Сайті, Вбудовуваного відеоплеєра або інших призначених для цього засобів, як передбачено Виконавцем.

   5.1.4. Ви погоджуєтеся без попередньої письмової згоди Виконавця не використовувати Сайт для будь-якого з наступних видів комерційного використання:

   -    продаж доступу до Сайту;

   - продаж реклами, спонсорської підтримки або рекламних акцій, що розміщуються в рамках Сайту або разом з Сайтом;

   -  продаж реклами, спонсорської підтримки або рекламних акцій на будь-якій сторінці блогу або веб-сайту, що підтримує рекламу та містить матеріал, наданий за допомогою Сайту, якщо тільки на тій самій сторінці не міститься інший матеріал, отриманий не від Виконавця, який має достатню цінність для того, щоб бути достатньою основою для таких продажів;

     - робити не придбаний матеріал доступним для безкоштовного завантаження на дисках загального користування, загальних сервісах, у програмному забезпеченні або на інших сайтах для цілей обміну, передачі або розповсюдження. Проте всі повноважні користувачі мають право на доступ до матеріалу;

   - передавати, перепродавати, субліцензувати, здавати в оренду, дарувати або якимось іншим чином передавати  матеріал, або права на нього третім особам;

   - створювати умови, за яких матеріал, можна добути з продукту;

   - давати третім особам доступ до матеріалу для подальшого користування;

   - використовувати у комерційних цілях матеріал, з позначкою «Тільки для редакційного використання»;

   - використовувати матеріал, для створення офіційного логотипу компанії, її назви або торгового знаку;

   - використовувати матеріал, у спосіб, який порушує права інтелектуальної власності на матеріал чи права на торговий знак третьої сторони, або у спосіб, який призведе до скарг на несумлінну рекламу або нечесну конкуренцію;

   - використовувати матеріал у СПАМ-розсилках;

   - використовувати матеріал у спосіб, який конкурує з комерційною діяльністю Falcon.viedo;

   - демонструвати, використовувати чи публікувати матеріал у спосіб, який призведе до висновку, що модель, зображена у матеріалі, схвалює або рекомендує товари чи сервіси будь-якого підприємства чи торгової марки;

   5.1.5. До комерційного використання, яке заборонено, не належать:

   - Завантаження оригіналу відео Користувача на Сайті або підтримку оригінального каналу на веб-сайті Виконавця для просування Вашого бізнесу або художнього проекту;

   - Показ відео на веб-сайті Виконавця за допомогою Вбудовуваного відеоплеєра на сторінці блогу або веб-сайту, що підтримує рекламу, з дотриманням обмежень щодо реклами згідно чинного законодаства;

   - Будь-яке не заборонене чинним законодаством використання, яке прямо дозволене Виконавцем у письмовій формі;

   -  Завантаження відеоматеріалу, зображень з метою продажу такого матеріалу за допомогою Виконавця;

   - Користування Сайтом з метою пошуку та придбання необхідного відеоматеріалу, зображення.

   5.1.6. В будь – якому випадку Користувачам заборонено:

   -    розміщувати зображення та/або відео порнографічного характеру;

   - розміщувати натуралістичне зображення та/або відео, що носять аморальний, шокуючий, образливий характер;

   - розміщувати зображення та/або відео насильницького характеру (сцени насилля та/або пропоганду до насилля, та/або виправдання насилля);

   -   розміщувати зображення та/або відео, що пропагують до вживання алкоголю, тютюнових виробів та наркотиків;

   - розміщувати зображення та/або відео, які  по факту огляду  та/або прослуховування можуть спровокувати каліцтво, будь – яке інше ушкодження здоров’я,  увіччя тощо  інших Користувачів;

   - порушувати авторські та будь – які інші права Виконавця, інших Користувачів та/або третіх осіб;

   - використовувати зображення та/або відео Виконавця, інших Користувачів, третіх осіб, які володіють або на законних підставах користуються авторськими правами на такі зобораження та/або відео;

   - вчиняти будь – які інші дії, що прямо заборонені чинним законодасьвом.

   У випадку порушень будь – якої із наведених у даному пункті умов та/або умов даної Угоди, Виконавець залишає за собою право на видалення акаунту будь – якого Користувача.

   5.1.7. Якщо Ви використовуєте вбудовуваний відеоплеєр на Вашому веб-сайті, Ви не маєте права змінювати, доповнювати або блокувати будь-яку частину або функціональну можливість вбудовуваного відеоплеєра, включаючи, але не обмежуючись, зворотнім посиланням на веб-сайт Виконавця.

   5.1.8. Якщо Ви використовуєте Завантажувач відео Виконавця, Ви погоджуєтеся з тим, що він може час від часу автоматично завантажувати і встановлювати оновлення з веб-сайту Виконавця. Ці оновлення призначені для покращення, розширення можливостей та вдосконалення Завантажувача відео Виконавця, і можуть бути у формі програм-коректорів помилок, розширених функцій, нових програмних модулів та повністю нових версій. Ви погоджуєтеся отримувати такі оновлення (та дозволяєте Виконавцю надавати їх Вам) у рамках використання Вами Завантажувача відео Виконавця.

   5.1.9.Ви погоджуєтеся не використовувати або не запускати будь-яку автоматизовану систему, включаючи, без обмежень, «роботів», «веб-павуків» або «автономних зчитувачів», яка отримує доступ до Сайту у спосіб, коли на сервери Виконавця протягом певного періоду часу надходить більше запитів, ніж обґрунтовано може зробити користувач за такий самий період за допомогою стандартного загальнодоступного веб-браузера. Незважаючи на вищезазначене, Виконавець надає операторам загальнодоступних пошукових систем дозвіл на використання пошукових програм-павуків для копіювання матеріалів з сайту виключно з метою та виключно в обсязі, необхідному для організації загальнодоступних пошукових індексів матеріалів, але не для створення кешів або архівів таких матеріалів. Виконавець залишає за собою право анулювати такі оновлення в цілому або у певному конкретному випадку. Ви зобов’язуєтеся не збирати або не вилучати з Послуги будь-які персональні дані, в тому числі назви акаунтів, не використовувати комунікаційні системи, що надаються Послугою (наприклад, можливості коментарів та функції електронної пошти) для збору комерційних замовлень. Ви погоджуєтеся не опитувати для комерційних цілей будь-яких користувачів Послуги щодо їх матеріалу.

   5.1.10. При використанні Сайту Ви повинні дотримуватися всіх норм чинного законодавства.

   5.1.11. Виконавець залишає за собою право у будь-який час припинити надання будь-якої частини Послуги.

   5.2. Виконавець залишає за собою право на перевірку (аудит) використання матеріалів Користувачів для перевірки дотримання користувачем умов даної Угоди. Користувач має надати доступ до всіх чинних документів, необхідних для проведення такої перевірки.

   6. ВИКОРИСТАННЯ КОНТЕНТУ САЙТУ.

   6.1. Додатково до загальних обмежень, вказаних вище, Користувачі зобовязуються дотримуватись обмежень та умов, зазначених нижче:

   6.1.1. Контент Сайту, а також знаки для товарів та послуг і логотипи (надалі – «Знаки»), які містяться в рамках Сайту, належать Виконавцеві на праві власності або на підставі ліцензії, та є предметом авторського права та інших прав інтелектуальної власності відповідно до законодавства.

   6.1.2. Контент надається Вам на умовах «ЯК Є». Ви можете отримувати доступ до Контенту для інформаційних цілей та особистого використання виключно в межах доступних функціональних можливостей Сайту та на умовах, передбачених цими Умовами користування. Заборонено завантажувати будь-який Контент, якщо Ви не бачите функції «завантажити» або аналогічного посилання, передбаченого Виконавцем та розміщеного на Сайті стосовно такого Контенту.

   6.1.3. Заборонено копіювати, відтворювати, розповсюджувати, передавати, транслювати, відображати, продавати, ліцензувати чи іншим чином використовувати будь-який матеріал для будь-яких інших цілей без попередньої письмової згоди Виконавця. Виконавець залишає за собою всі права, які прямо не надані стосовно Сайту та Контенту.

            6.1.4. Ви погоджуєтеся не обходити, не відключати або іншим чином не втручатися в будь-які пов’язані з безпекою функції Сайту або функції, які перешкоджають або обмежують використання або копіювання будь-якого матеріалу або встановлюють обмеження на використання Сайту або його Контенту, що міститься в ньому.

   6.1.5. Ви розумієте, що під час користування Сайтом Ви отримаєте доступ до матеріалу з багатьох різних джерел та що Виконавець не несе відповідальності за точність, корисність та безпеку такого матеріалу або за дотримання прав інтелектуальної власності, які стосуються такого матеріалу або пов’язані з ним.

   6.1.6. Ви також розумієте та підтверджуєте, що Ви можете отримати доступ до матеріалів, який не відповідають дійсності або є образливими, непристойними чи таким, що викликають заперечення, і Ви погоджуєтеся відмовитись і цим відмовляєтеся від будь-яких прав чи засобів захисту, які передбачені згідно із законодавством або правом справедливості та які є або можуть бути у Вашому розпорядженні для їх використання проти Виконавця у зв’язку із зазначеним, а також, у випадках, дозволених чинним законодавством, погоджуєтеся надавати відшкодування та убезпечувати Виконавця, його власників, операторів, афілійованих осіб, ліцензіарів та ліцензіатів повною мірою, дозволеною згідно із законодавством, у зв’язку з усіма питаннями, що стосуються Вашого користування Сайтом.

   7. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ   МАТЕРІАЛІВ КОРИСТУВАЧІВ ТА ПРАВИЛА  ПОВЕДІНКИ КОРИСТУВАЧІВ

   7.1. Як користувачі акаунта на Сайті Виконавця, Ви можете за допомогою Сайту розміщувати власні матеріали, у тому числі відео та коментарі користувача. При цьому Ви усвідомлюєте, що Виконавець не гарантує збереження конфіденційності щодо будь-якого розміщеного Вами Контенту.

   7.2. Ви виключно особисто несете відповідальність за розміщений Вами матеріал, а також за наслідки розміщення та опублікування Вашого матеріалу за допомогою Сайту. Ви підтверджуєте, заявляєте і гарантуєте, що Ви маєте необхідні ліцензії, права, погодження та дозволи для опублікування розміщуваного Вами матеріалу; і Ви надаєте Виконавцю ліцензію (дозвіл) на користування всіма патентами, торговельними марками, комерційними таємницями, авторськими та іншими майновими правами щодо такого матеріалу для цілей його опублікування за допомогою Сайту у відповідності до цих Умов користування.

   7.3. Для уникнення суперечок, Ви повністю зберігаєте за собою усі належні Вам права власності на Ваш матеріал. Однак, при розміщенні матеріалу на сайті Виконавця, Ви цим надаєте Виконавцю глобальну невиключну ліцензію (дозвіл) без сплати роялті, яка передбачає субліцензування та підлягає передачі, на використання, відтворення, поширення, створення похідних продуктів, показ та виконання такого матеріалу у зв’язку з Послугою та діяльністю Виконавця (а також його правонаступників та афілійованих осіб), у тому числі, без обмеження, для цілей рекламного просування та поширення Сайту в повному його обсязі або в будь-якій його частині (а також похідних продуктів, отриманих за допомогою Сайту) в будь-яких медійних форматах і через будь-які медійні канали.

   7.4. Ви надаєте згоду Виконавцеві в будь – який момент здійснити продаж Вашого матеріалу будь – яким іншим Користувачам з подальшим отриманням коштів за такий продаж від Виконавця з відрахуванням останнім відповідного відсотка за надану допомогу щодо продажу.

   7.5. Ви також надаєте кожному користувачеві Сайту невиключну ліцензію на доступ до Вашого матеріалу за допомогою Сайту, а також на використання, відтворення, поширення, показ та виконання такого Контенту в порядку, який дозволений функціональними можливостями Сайту та згідно з цими Умовами користування. Вищезазначені ліцензії, які надаються Вами щодо матеріалу, який Ви розміщуєте за допомогою Сайту, припиняють свою дію через комерційно обґрунтований період часу після того, як Ви заберете або видалите Ваші відеоролики з Сайту. Однак Ви розумієте та погоджуєтеся, що Сайт може зберігати на своєму сервері копії переміщених або видалених Вами відео, але при цьому не має права здійснювати їх показ, поширення чи виконання. Вищезазначені ліцензії, які надаються Вами щодо розміщуваних Вами коментарів користувача, надаються на невизначений строк і є безвідкличними.

   7.6. Ви також погоджуєтеся, що матеріал, який Ви розміщуєте за допомогою Сайту, не міститиме жодних матеріалів, захищених авторськими правами третіх осіб, або матеріалів, на які поширюються інші майнові права третіх осіб, крім якщо Ви отримали дозвіл від законного власника таких матеріалів або якщо Ви на інших підставах маєте законне право на розміщення таких матеріалів і надання Виконавцем усіх ліцензійних прав, що надаються згідно з цими Умовами користування.

   7.7. Ви також погоджуєтеся не розміщувати за допомогою Сайту жодного матеріалу чи інших матеріалів, які не відповідають положенням Принципів Виконавця, наведених у даній Угоді, в тому числі, які можуть періодично оновлюватись, або які порушують вимоги чинних місцевих, національних чи міжнародних законів і нормативних актів.

   7.8. Виконавець не несе відповідальності та не виражає своєї підтримки щодо до будь-якого матеріалу, розміщеного за допомогою Сайту будь-яким користувачем чи іншим ліцензіаром, або щодо будь-якої висловленої в ньому думки, рекомендації чи поради, і Виконавець прямо відмовляється від будь-якої відповідальності у зв’язку розміщенням матеріалу. Виконавець не дозволяє здійснення будь-якої діяльності, пов’язаної з порушенням авторських прав, або вчинення порушень авторських прав у рамках Сайту, і Виконавець видалятиме весь матеріал, і Виконавця буде належним чином про це повідомлено, що такий матеріал порушує права інтелектуальної власності іншої особи. Виконавець зберігає за собою право на видалення матеріалу без надання попереднього повідомлення.

   8. УМОВИ ЩОДО ПОРЯДКУ ЗАКРИТТТЯ АКАУНТУ.

   8.1. Виконавець припиняє доступ користувача до Сайту, якщо, за відповідних обставин, буде визначено, що такий користувач вчиняє повторювані порушення.

   8.2. Виконавець зберігає за собою право приймати рішення щодо того, чи порушуються Контентом положення цих Умов користування з причин інших, ніж порушення авторських прав, які пов’язані, наприклад, але не обмежуючись, з порнографією, непристойним змістом або занадто великою тривалістю. Виконавець може в будь-який час, без надання попереднього повідомлення та діючи виключно на власний розсуд, видалити такий матеріал та/або закрити акаунт користувача за розміщення такого матеріалу з порушенням цих Умов користування.

   9. ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ У ЗВЯЗКУ ІЗ ФАКТАМИ ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ ТА ПОРЯДОК СПРОСТУВАННЯ ЩОДО ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

   9.1. Якщо Ви є власником авторського права або його агентом і вважаєте, що будь-який матеріал порушує Ваші авторські права, Ви можете направити відповідне письмове повідомлення на наступну адресу: falconvideostore@gmail.com шляхом надання нижчезазначеної інформації у письмовій формі:

   - Фізичний або електронний підпис особи, уповноваженої діяти від імені власника виключного права, про порушення якого заявляється;

   - Ідентифікація твору (відео та/або зображення), захищеного авторським правом, відносно якого отримано повідомлення про порушення, або ж, якщо одне повідомлення охоплює декілька творів на одному сайті в мережі, список таких творів на сайті;

   -  Ідентифікація матеріалу, який порушує права чи має протиправний характер і повинен бути видалений або доступ до якого необхідно заборонити, та інформація, з обгрунтуванням для того, щоб провайдери Сайту могли знайти відповідний матеріал;

   -Інформацію з обгрунтуванням для надання провайдеру Сайту можливості зв’язатися з Вами, зокрема, адреса, номер телефону та електронна адреса, якщо можливо;

   - Письмову заяву про те, що Ви маєте підстави вважати, діючи при цьому добросовісно, що використання зазначеного в повідомленні матеріалу не дозволене власником авторського права, його агентом чи законом;

   - Письмове підтвердження, що інформація про порушення, яку було повідомлено Вами, правдива, а також те, що у Вас є повноваження діяти від імені власника виключного права, яке може бути порушено, та підтвердження усвідомлення відповідальності, яку Ви можете понести за подання неправдивої інформації.

   9.2. Зустрічне письмове повідомлення. Якщо Ви вважаєте, що Ваш матеріал, який було видалено (або доступ до якого було припинено), не порушує жодних прав, або якщо Ви маєте дозвіл, наданий власником авторського права чи агентом власника авторського права або передбачений законодавством, на розміщення та використання відповідного матеріалу як частину Вашого матеріалу, Ви можете направити на зазначену адресу falconvideostore@gmail.com зустрічне повідомлення із зазначенням у ньому такої інформації:

   -     Ваш фізичний або електронний підпис;

   -  Ідентифікація матеріалу, який було видалено або доступ до якого було припинено, та адреса, за якою матеріал знаходився до його видалення чи до припинення доступу до нього;

   -   Письмова Заява про те, що Ви, діючи при цьому добросовісно, маєте підстави вважати, що відповідний матеріал було видалено або доступ до нього було припинено в результаті допущеної помилки або неправильної ідентифікації такого матеріалу;

   - Ваші ім’я, адреса, номер телефону та електронна адреса, заява про те, що Ви не заперечуєте проти юрисдикції, де розглядатиметься можливий спір, а також заява про те, що Ви приймете відповідні процесуальні документи від особи, яка направила повідомлення про заявлене порушення до суду.

   У разі отримання Виконавцем зустрічного повідомлення, Виконавець може надіслати копію такого зустрічного повідомлення особі, яка надавала повідомлення про порушення, інформуючи таку особу про те, що Виконавець може повторно розмістити видалений Контент або припинити його блокування через 7 (сім) робочих днів. Якщо власник авторського права не подасть позову з вимогою винесення судового рішення проти особи, що розмістила матеріал, одного з учасників матеріалу або особи, яка користувалась матеріалом, видалений матеріал може бути повторно розміщений або доступ до нього може бути відновлено виключно на розсуд Власника через 15 (п”ятнадцять) робочих днів або більше після отримання зустрічного повідомлення.

   10. ЗГОДА КОРИСТУВАЧІВ

   10.1 ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ, ЩО ВИ КОРИСТУЄТЕСЯ ПОСЛУГОЮ НА СВІЙ ВЛАСНИЙ РИЗИК. У МЕЖАХ, МАКСИМАЛЬНО ДОЗВОЛЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ВИКОНАВЦЕМ, ЙОГО ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ, ДИРЕКТОРАМИ, ПРАЦІВНИКАМИ ТА ВІДМОВЛЯЄТЕСЬ ВІД УСІХ ГАРАНТІЙ, БЕЗПОСЕРЕДНЬО ВИРАЖЕНИХ АБО ТАКИХ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ САЙТУ ТА ВАШИМ КОРИСТУВАННЯМ САЙТОМ.

   10.2 ВИКОНАВЕЦЬ НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ АБО ЗАЯВ СТОСОВНО ТОЧНОСТІ АБО ПОВНОТИ МАТЕРІАЛУ ЦЬОГО САЙТУ АБО МАТЕРІАЛУ БУДЬ-ЯКИХ САЙТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЦИМ САЙТОМ, І НЕ БЕРЕ НА СЕБЕ ЖОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА:

   - БУДЬ-ЯКІ НЕДОЛІКИ, ПОМИЛКИ АБО НЕТОЧНОСТІ У МАТЕРІАЛІ;

   - БУДЬ-ЯКУ ШКОДУ БУДЬ-ЯКОГО ХАРАКТЕРУ, ЗАВДАНУ ОСОБІ АБО МАЙНУ В РЕЗУЛЬТАТІ ВАШОГО ДОСТУПУ ДО НАШИХ ПОСЛУГ АБО ВАШОГО КОРИСТУВАННЯ НИМИ;

   - БУДЬ-ЯКИЙ НЕСАНКЦІОНОВАНИЙ ДОСТУП АБО ВИКОРИСТАННЯ НАШИХ ЗАХИЩЕНИХ СЕРВЕРІВ І/АБО БУДЬ-ЯКОЇ ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ І/АБО ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА ЗБЕРІГАЄТЬСЯ НА НИХ;

   - БУДЬ-ЯКЕ ПРИЗУПИНЕННЯ АБО ПРИПИНЕННЯ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ДО АБО З НАШОГО САЙТУ;

   - БУДЬ-ЯКІ ПРОГРАМНІ ПОМИЛКИ, ВІРУСИ, ТРОЯНСЬКІ ПРОГРАМИ АБО ПОДІБНІ ПОМИЛКИ АБО ОБ’ЄКТИ, ЯКІ МОЖУТЬ ПЕРЕДАВАТИСЯ ДО АБО ЧЕРЕЗ НАШ САЙТ БУДЬ-ЯКИМИ ТРЕТІМИ ОСОБАМИ, ТА/АБО БУДЬ-ЯКІ ПОГРІШНОСТІ АБО УПУЩЕННЯ У БУДЬ-ЯКОМУ МАТЕРІАЛІ АБО БУДЬ-ЯКУ ВТРАТУ ЧИ ПОШКОДЖЕННЯ БУДЬ-ЯКОГО ТИПУ, ЗАВДАНЕ У РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО РОЗМІЩУЄТЬСЯ, НАДСИЛАЄТЬСЯ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ, ПЕРЕДАЄТЬСЯ АБО ІНШИМ ШЛЯХОМ НАДАЄТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ САЙТУ;

   - ВИКОНАВЕЦЬ НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, ПІДТВЕРДЖЕНЬ АБО ЗАВІРЯНЬ І НЕ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРОДУКТИ АБО ПОСЛУГИ, ЩО РЕКЛАМУЮТЬСЯ АБО ПРОПОНУЮТЬСЯ ТРЕТІМИ ОСОБАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОСЛУГИ АБО ПОСЛУГ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ ЗА ГІПЕРПОСИЛАННЯМИ АБО ЗАЗНАЧЕНІ У БУДЬ-ЯКИХ БАНЕРАХ ЧИ ІНШІЙ РЕКЛАМІ, А ТАКОЖ ВИКОНАВЕЦЬ НЕ БРАТИМЕ УЧАСТІ І ЖОДНИМ ЧИНОМ НЕ НЕСТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА МОНІТОРИНГ БУДЬ-ЯКИХ ОПЕРАЦІЙ МІЖ ВАМИ ТА СТОРОННІМИ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ПРОДУКТІВ АБО ПОСЛУГ. ТАК САМО, ЯК І У РАЗІ КУПІВЛІ БУДЬ-ЯКОГО ПРОДУКТУ АБО ПОСЛУГИ ЗА ДОПОМОГОЮ БУДЬ-ЯКОГО ЗАСОБУ АБО В БУДЬ-ЯКИХ УМОВАХ, ВИ МАЄТЕ ПОКЛАДАТИСЯ НА ВЛАСНУ ДУМКУ ТА ДОТРИМУВАТИСЯ ОБЕРЕЖНОСТІ, ЯКЩО ЦЕ НЕОБХІДНО.

   11. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

   11.1.У ЖОДНОМУ РАЗІ ВИКОНАВЕЦЬ, ЙОГО ПОСАДОВІ ОСОБИ, ДИРЕКТОРИ, ПРАЦІВНИКИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ВАМИ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, ФАКТИЧНІ, ШТРАФНІ АБО ПОБІЧНІ ЗБИТКИ БУДЬ-ЯКОГО ХАРАКТЕРУ, ЗАВДАНІ В РЕЗУЛЬТАТІ:

   - БУДЬ-ЯКОГО НЕДОЛІКУ, ПОМИЛКИ АБО НЕТОЧНОСТІ У МАТЕРІАЛІ;

   - БУДЬ-ЯКОЇ ШКОДИ БУДЬ-ЯКОГО ХАРАКТЕРУ, ЗАВДАНУ ОСОБІ АБО МАЙНУ В РЕЗУЛЬТАТІ ВАШОГО ДОСТУПУ ДО НАШОГО САЙТУ АБО ВАШОГО КОРИСТУВАННЯ НИМ;

   - БУДЬ-ЯКОГО НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ ДО АБО ВИКОРИСТАННЯ НАШИХ ЗАХИЩЕНИХ СЕРВЕРІВ І/АБО БУДЬ-ЯКОЇ ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ І/АБО ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА ЗБЕРІГАЄТЬСЯ НА НИХ;

   - БУДЬ-ЯКОГО ПРИЗУПИНЕННЯ АБО ПРИПИНЕННЯ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ДО АБО З НАШОГО САЙТУ;

   - БУДЬ-ЯКИХ ПРОГРАМНИХ ПОМИЛОК, ВІРУСІВ, ТРОЯНСЬКИХ ПРОГРАМ АБО ПОДІБНИХ ПОМИЛОК АБО ОБ’ЄКТІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ПЕРЕДАВАТИСЯ ДО АБО ЧЕРЕЗ НАШ САЙТ БУДЬ-ЯКИМИ ТРЕТІМИ ОСОБАМИ, ТА/АБО БУДЬ-ЯКИХ ПОГРІШНОСТЕЙ АБО УПУЩЕНЬ У БУДЬ-ЯКОМУ МАТЕРІАЛІ АБО БУДЬ-ЯКОЇ ВТРАТИ ЧИ ПОШКОДЖЕННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВИДУ, ЗАВДАНОГО У РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ БУДЬ-ЯКОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО РОЗМІЩУЄТЬСЯ, НАДСИЛАЄТЬСЯ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ, ПЕРЕДАЄТЬСЯ АБО ІНШИМ ШЛЯХОМ НАДАЄТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ САЙТУ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ГАРАНТІЙНИХ, ДОГОВІРНИХ, ДЕЛІКАТНИХ АБО БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ПРАВОВИХ ПІДСТАВ ТАКИХ ЗБИТКІВ, А ТАКОЖ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ ПОВІДОМЛЕНО КОМПАНІЇ ПРО МОЖЛИВЕ ЗАВДАННЯ ТАКИХ ЗБИТКІВ. ВИЩЕВИКЛАДЕНЕ ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ У МАКСИМАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ, ДОЗВОЛЕНОМУ ЗАКОНОДАВСТВОМ У ВІДПОВІДНІЙ ЮРИСДИКЦІЇ;

   - ВИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПІДТВЕРДЖУЄТЕ, ЩО ВИКОНАВЕЦЬ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА МАТЕРІАЛ АБО НАКЛЕПНИЦЬКІ, ОБРАЗЛИВІ ЧИ ПРОТИЗАКОННІ ДІЇ БУДЬ-ЯКИХ ТРЕТІХ ОСІБ І ЩО ВИ ПОВНІСТЮ УСВІДОМЛЮЄТЕ РИЗИК ЗАВДАННЯ ШКОДИ АБО ЗБИТКІВ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИЩЕЗАЗНАЧЕНИМ.

   11.2. Виконавець не гарантує можливості або доступності Сайту в інших країнах. Особи, які підключаються до Сайту або використовують її в інших юрисдикціях, здійснюють це за власним бажанням і самостійно несуть відповідальність за дотримання місцевого законодавства.

   12. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

   12.1.В максимальному обсязі, дозволеному чинним законодавством, Ви погоджуєтеся захищати Виконавця, його власника та/або засновника, посадових осіб, директорів, працівників та агентів та звільняти їх від відповідальності за будь-які позови, шкоду, зобов’язання, збитки, відповідальність, витрати або заборгованість та видатки (включаючи, без обмеження, адвокатські гонорари), що виникають у зв’язку з: (та/або) Вашим користуванням або доступом до Сайту; (та/або) порушенням Вами будь-якого положення цих Умов користування; (та/або) порушенням Вами будь-якого права третьої особи, включаючи, без обмеження, порушення будь-якого авторського права, майнового права або права на недоторканість особистого життя; та/або будь-якою претензією про спричинення Вашим матеріалом шкоди будь-якій третій особі. Це зобов’язання про захист від відповідальності та відшкодування відповідальності залишається чинним незалежно від чинності цих Умов користування та користування Вами Сайтом.

   13.  ПРИЙНЯТТЯ ДАНОЇ УГОДИ ТА УМОВ КОРИСТУВАННЯ

   13.1 Ви підтверджуєте, що Вам більше 18 років або Ви є неповнолітньою особою, що оголошена повністю дієздатною, або маєте законний дозвіл від батьків або опікуна і маєте повну правоздатність та дієздатність для того, аби брати на себе зобов’язання відповідно до положень, умов, тверджень, заяв та гарантій, викладених у цих Умовах користування, та виконувати і дотримуватися цих Умов користування. У будь-якому разі Ви підтверджуєте, що Вам більше 16 років, оскільки Сайт не призначений для дітей віком молодше 16 років. Якщо Вам менше 16 років, просимо Вас не користуватися Сайтом.

   14. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

   14.1.Ви не в праві передавати або відступати ці Умови користування, а також будь-які права та ліцензії (дозволи), що надаються на їх підставі, однак, Виконавець має необмежене право відступати від них.

   15. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

   15.1.Ви погоджуєтеся, що: Сайт вважається пасивним веб-сайтом, що не обумовлює виникнення будь-якої персональної юрисдикції на веб-сайт Виконавця як особливого, так і загального характеру, в будь-яких юрисдикціях. Ці Умови користування регулюються діючим законодаством України. Будь-який позов або спір між Вами та Виконавцем, що частково або повністю виникає на підставі користування Сайтом та/або іншими договірними зобов’язаннями між Користувачем та Власником сайту в межах даної уоди та додатків до неї, вирішується виключно компетентним судом України, за виключенням Третейского суду. Ці Умови користування та будь-якими іншими правовими умовами, що публікуються Виконавцем на Сайті, становлять вичерпну домовленість стосовно користування Сайтом та/або придбання послуг чи продукту Виконавця між Вами та Виконавцем. Якщо будь-яке положення цих Умов користування оголошується недійсним будь-яким судом компетентної юрисдикції, недійсність такого положення не впливає на дійсність решти положень цих Умов користування. Жодна відмова від виконання будь-якої умови цих Умов користування не вважається майбутньою або постійною відмовою від виконання такої умови або будь-якої іншої умови, і будь-яке незаявлення Виконавецм будь-якого права або застереження за цими Умовами користування не становить відмови від такого права або застереження. Виконавець залишає за собою право у будь-який час та без попередження вносити зміни до цих Умов користування, і Ви несете відповідальність за ознайомлення з будь-якими змінами до цих Умов користування. Користування Вами Сайтом після внесення будь-яких змін до цих Умов користування означатиме Ваше згоду та прийняття умов, в які було внесено зміни.

   15.2. Угода може бути змінена Виконавцем без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці Угоди адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Адреса: falcon.video   З моменту розміщення змін до даної Угоди або додатків до неї за вказаною адресою, такі змінити набирають чинности та є обовязковими до виконання Користувачами.

   15.3. Знаходячись на сайті Виконавця незалежно від часу перебування на ньому, Користувачі, інші візитери підтверджують факт ознайомлення з даною Угодою та її додатками.

   15.4. Будь – яка дієздатна та деліктоздатна особа, що користується Сайтом Виконавця (перегляд та будь- яке інше користування) незалежно від часу перебцвання на ньому, набуває статусу Користувача та приймає усі умови, що наводяться у даній угоді та додатках до неї.

   16. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

                           16.1. Перебуваючи на сайті Виконавця незалежно від часу перебування будь – яка особа  (включаючи, але необмежуючись Користувачами) надає Виконавцю згоду на обробку його персональних даних, а саме прізвища, імя, по – батькові, адреси реєстрації та/або фактичного місця проживання, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків, паспортних даних, а також контактного номеру телефону/факсу з метою та в межах, визначених вимогами діючого законодавства України, а також умовами виконання даної Угоди.

                          

                           16.2. Перебуваючи на сайті Виконавця незалежно від часу перебування будь – яка особа (включаючи, але необмежуючись Користувачами) підтверджує факт свого ознайомлення з правами, визначеними законодавством про захист персональних даних.      

   17. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

   17.1.Для надання своїх послуг Виконавець може використовувати інформацію, яку Виконавець збирає і розміщує для наступних цілей:

    • забезпечення обслуговування користувачів, в тому числі для створення і управління обліковими записами користувачів, вирішення технічних труднощів і доступу до різних функцій;
    • адаптація пропозицій і досвіду, в тому числі реклами на своїх сервісах або сервісах третіх осіб;
    • контроль загальної та індивідуальної активності користувачів, такий як пошук за ключовими словами, активності за публікаціями оголошень та укладання угод, а також для управління трафіком на Сайті;
    • зв'язок з користувачами, в тому числі з питань сервісу, обслуговування клієнтів або дозволених маркетингових комунікацій через будь-які доступні канали зв'язку;
    • проведення науково-дослідницької та аналітичної активності з метою поліпшення нашого сервісу; та
    • забезпечення дотримання Угоди з користувачами сервісів Виконавця, враховуючи боротьбу з шахрайством і образами.

   17.2. Виконавець може зберігати інформацію, яку вона збирає і отримує на своєму Сайті стільки, скільки буде потрібно для виконання вищевказаних ділових цілей.

    • Виконавець залишає за собою право відповідно до вимог законодавства обмінюватися інформацією з приватними особами та державними органами в наступних цілях:
     • боротьба з шахрайством та зловживаннями на Сайті;
     • розслідування передбачуваних порушень закону або боротьби з будь-якими іншими передбачуваними порушеннями Угоди з користувачами сервісів Виконавцяua Користувачами.
    • Виконавець може надавати персональні дані користувачів на запити компетентних органів, оформлених відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі відповідно до  Кримінального процесуального кодексу України.
    • Виконавець може передавати певну знеособлену інформацію (дані, які не дозволяють ідентифікувати користувачів окремо) стороннім постачальникам послуг, довіреним партнерам або авторизованим дослідникам з метою кращого розуміння, яка реклама або послуги можуть зацікавити користувачів, поліпшення загальної якості та ефективності послуг на Сайті або сервісів, або для забезпечення свого внеску в наукові дослідження, які, на думку Виконавеця, можуть приносити велику соціальну користь.
    • У випадках передачі персональних даних, передбачених цим розділом  інформування Користувача про передачу його персональних даних залишається на розсуд Компанії.

   18.КОРИСТУВАЦЬКИЙ КОНТРОЛЬ

   18.1. Доступ, Виправлення і Вилучення: Користувачі, які створили обліковий запис, або розмістили Відео, зображення  на Сайті, можуть отримувати доступ, виправляти або видаляти інформацію, яку вони надають. Користувач несе відповідальність за точність наданих даних, або повідомлень на Сайті.

   18.2 Вибір третіх осіб: деякі зовнішні суб'єкти, що діють на сайті, наприклад, Google Adwords дозволяють користувачам відкликати свою згоду на збір і використання своїх даних для реклами на основі активності користувачів. Для отримання більш детальної інформації та можливості вибору, будь ласка, відвідайте http://www.networkadvertising.org.

   18.3 Кукіс (Cookies): Більшість основних комп'ютерних (десктопних) і мобільних веб-браузерів (наприклад, Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) забезпечують елементи управління, які дозволяють користувачеві обмежити або заблокувати встановлення Кукіс (Cookies) на ваших системах. Зверніть увагу, що відключення Кукіс (Cookies) щодо доменів першої категорії (відвідуваних сайтів) та інших доменів (сайтів, пов'язаних з відвідуваними) може привести в деяких випадках до обмеженої функціональності цих веб-сайтів.

   ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ І ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ САЙТУ

   19.1.Ця Угода набуває чинності з моменту початку використання Користувачем будь-якого сервісу Сайту, встановлення мобільного додатку, або з моменту початку переглядутьа/або коритсування Сайтом незалежно від часу перебування на Сайті Користувача або будь – якої іншої особи і діє безстроково.

   19.2.Користувач має право припинити свою реєстрацію на Сайті в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це Виконавця і пояснення причин.

   19.3.У разі якщо Виконавецм були внесені будь-які зміни до Угоди з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний невідклано припинити використання сервісів Сайтів. Факт продовження використання Сайтів є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Угоди.

   19.4.Розірвання Угоди з боку Виконавця може статися у випадках:

   19.5.Порушення положень цієї Угоди, нанесення будь-якої шкоди Виконавцю, в тому числі її репутації, або користувачам Виконавця;

   19.6.Інші дій, які суперечать політиці Виконавця;

   19.7.Правові відносини можуть бути відновлені тільки після прийняття адміністрацією Виконавця відповідного рішення.

   20.БЕЗПЕКА

   20.1 Вся інформація, яку ми збираємо в розумних межах захищена технічними засобами і процедурами забезпечення безпеки з метою запобігання несанкціонованому доступу або використання даних. Афілійовані з Компанією особи, надійні партнери і незалежні постачальники послуг зобов'язуються використовувати отриману від Компанії інформацію відповідно до наших вимог до безпеки і цієї Політикою Конфіденційності.

   21. ДОДАТКИ

   21.1. Усі додатки до даної угоди є її невід’ємною частиною, вступають в силу та є обов’язковими для виконання Користувачами  на рівні з даною Угодою.

   22.ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

   22.1. Замовлення (акцептування) щодо придбання відеоматеріалу, зображень Виконавця та/або Користувачів здійснюється Користувачем на відповідній сторінці замовлення послуги, або через відповідний розділ мобільних додатків, в особистому обліковому записі, а також в будь-яких інших відповідних розділах Сайту.

   23. УМОВИ   ПРИДБАННЯ ТА ОПЛАТИ МАТЕРІАЛУ.

   23.1.Користувач зобов'язується ознайомитися з цінами продажу відеоматеріалу та зображень Виконавця. Вартість обраної послуги доступна на сторінці замовлення і залежить від параметрів замовлення.

   23.2 Оплата платних послуг Виконавця або придбаного Користувачем матеріалу здійснюється у безготівковому розрахунку, шляхом використання платіжної системи LiqPay.

   23.3.Повернення сплачених грошових коштів здійснюється Виконавцем в наступних випадках:

   23.3.1.Якщо через будь-які технічні неполадки Користувач не зміг скопіювати відеоматеріал, зображення, повернення сплачених грошових коштів здійснюється уповноваженим Виконавцем адміністратором Сайту після надання Користувачем документальних підтверджень оплати послуг. В такому випадку повернення грошових коштів відображається в акаунті Користувача з можливістю використання сплачених грошових коштів в майбутньому.

   23.3.2. Горошові кошти за за придбаний матперіал поверненню не підлягають.

   23.3.3.У разі систематичних (два і більше разів) порушень умов цієї Угоди повернення сплачених Користувачем грошових коштів відбувається виключно на підставі рішення адміністрації Виконавця після відповідного звернення Користувача. Адміністрація Виконавця має право відмовити в поверненні коштів Користувачу, який систематично порушує умови Угоди.

   23.3.4.Виконавець має право у випадку купівлі – продажу відеоматеріалу, зображень, Виконавця та/або інших Користувачів здійснювати ідентифікацію будь –якого Користувача – власника чи Користувача - Покупця  шляхом вимоги щодо отримання копії паспорту Користувачів направлених на електрону адресу Виконавця, а Користувачі (Власники/Покупці) зобовязуються надавати копії своїх паспортів не пізніше 2 (двох) календарних днів від дати отримання Вимоги Виконавця, направленої на електронну адресу Користувача або SMS повідосленням.

   ДОДАТОК № 1

   До УГОДА ПРО УМОВИ КОРИСТУВАННЯ

   (ДОГОВІР  ПРИЄДНАННЯ – ОФЕРТИ)

   ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ

          (ПРИЄДНАННЯ – ОФЕРТИ)

   Користувач Сайту falcon.video будь-яка фізична або юридична особа, яка набула Статусу Користувач сайту falcon.video з однієї сторони, надалі - Довіритель, а з другої сторони, Адміністрація Сайту falcon.video надалі - Повірений, попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору надалі також по тексту – «Договір»), домовились про наступне:

   ВСТУПНА ЧАСТИНА:

   Відповідно до статті 634 Цивільного Кодексу України (ЦК України) ця Угода є договором приєднання -оферти, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (далі Користувач) зобов'язується виконувати умови даного Договру:

   • Якщо Довіритель не згоден з даним Договором повністю або частково, Повірений просить його залишити цей сайт, та/або видалити додаток з пристрою.
   • Починаючи використовувати будь-який сервіс, встановлюючи додаток, або пройшовши процедуру реєстрації на Сайті Повіреного, Довіритель вважається таким, що прийняв умови даного Договору в повному обсязі;
   • Починаючи використовувати будь-який сервіс, встановлюючи додаток, або пройшовши процедуру реєстрації на Сайті Повіреного, Довіритель підтверджує, що даний Договір є одночасно Дорученням, виданим Повіреному.

   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

   1. Повірений в умовах, визначених даним Договором, угоди про умови користування (договір  приєднання – оферти) зобов'язується за винагороду від імені і за рахунок Довірителя виконати наступні юридичні дії (перелік юридичних дій), права і обов'язки за якими набуває безпосередньо Довіритель: Починаючи використовувати будь-який сервіс, встановлюючи додаток, або пройшовши процедуру реєстрації на Сайті Повіреного, а також розмістивши власний матеріал на Сайті Повіреного, Довіритель уповноважує Повіреного  здійснювати продаж та/або будь – яке інше відчуження матеріалу Довірителя будь –яким іншими особам та отримувати плату будь –яким законним способом та на будь – яких умовах на власний розсуд за такий продаж з подальшим перерахунком грошових коштів Довірителю за відповідну грошову винагороду  – відсоток від вартості проданого матеріалу.

   УМОВИ ДОГОВОРУ

   2. Сторони домовились, що Повірений повинен виконати дане йому доручення на власний розсуд без вказівок Довірителя, оскільки специфіка роботи Сайту не дає змоги отримання в оперативному порядку вказівок Довірителя, однак в інтересах Довірителя. У випадку порушення інтересів Довірителя або умов даного Договору Повірений повинен сповістити Довірителя про допущені порушення, як це тільки стане можливим.

   3. Повіреному, що діє як комерційний представник, Довірителем надається право виступати в інтересах Довірителя без його вказівок без попереднього запиту про це. Комерційний представник повинен у розумний строк сповістити Довірителя про допущені відступи (якщо інше не передбачено договором).

   4. Повірений повинен виконати дане йому доручення особисто. Він має право передати виконання доручення іншій особі тільки якщо буде примушений до цього обставинами, з метою охорони інтересів Довірителя. Повірений, що передовірив виконання іншій особі, повинен негайно сповістити про це Довірителя. У цьому разі Повірений несе відповідальність тільки за вибір замісника.

   5.    Довіритель має право у будь-який час відхилити замісника, обраного Повіреним.

   6. Якщо замісник Повіреного був пойменований у договорі, Повірений не несе відповідальності ні за його вибір, ні за ведення ним справ.

   7. Якщо ведення справ замісником Повіреного у договорі не передбачено або ж передбачене але замісник у ньому не пойменований, Повірений несе відповідальність за вибір замісника.

   ПОВІРЕНИЙ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

   • повідомляти Довірителеві на його вимогу всі відомості про хід виконання доручення;
   • після виконання доручення або в разі припинення договору доручення до виконання, негайно повернути Довірителеві довіреність, строк чинності якої не сплив, і надати звіт із залученням ви правдувальних документів (якщо це вимагається за умовами договору та характером доручення);
   • негайно передати Довірителеві все одержане у зв'язку з виконанням доручення.

   ДОВІРИТЕЛЬ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

   • забезпечити Повіреного засобами, необхідними для виконання доручення;
   • відшкодувати Повіреному витрати;
   • негайно прийняти від Повіреного усе виконане ним згідно з договором;
   • виплатити винагороду Повіреному.

   СТРОК ДОГОВОРУ

   1. Цей договір вступає в дію з моменту набуття Довірителем статусу Користувача відповідно до Угоди про користування (договір приєднання – оферти)  і є чинним до повного виконання зобовзань Сторонами.
   2. Довіритель має право скасувати дорученим, а Повірений - відмовитися від нього у будь-який час.
   3. Сторона, що відмовляється від договору з Повіреним (який діє як підприємець), має сповістити іншу сторону про припинення договору за один місяць (може бути передбачено більш триваліший строк). У разі реорганізації юридичної особи, яка виступає комерційним представником. Довіритель має право скасувати доручення без попереднього повідомлення.
   4. Договір доручення припиняється за умови:
   • скасування доручення Довірителем, шляхом видалення свого матеріалу зі Сайту Повіреного;
   • смерті Довірителя або Повіреного (коли вони є фізичними особами);
   • визнання будь-кого з них недієздатним, обмеженим у дієздатності або безвісно відсутній (для фізичних осіб);
   • ліквідації або визнання банкрутом (для юридичних осіб).

   РОЗМІР ПЛАТИ І ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ

   1. Довіритель надає Повіреному право відрахування з суми проданого матеріалу Довірителя винагороди останнього та на його користь,  шляхом залишення на розрахунковому рахунку Довірителя суми винагороди у відсотках на наступних умовах:

   Falcon.video платить авторські гонорари за кожне скачування матеріалу. Розмір гонорару складає 50% від вартості товару, який скачано покупцем.

   Оплата матеріалів здійснюється клієнтами, що є власниками карт VISA / MasterCard через платіжну систему LiqPay.

   Надійність LiqPay підтверджена сертифікатами GoDaddy Secure Web Site, Verified By Visa і MasterCard SecureCode.

   Платежі в LiqPay виконуються в рамках трьохрівневої схеми верифікації:

   - при здійсненні транзакції у платника запитуються повні реквізити картки (номер картки, термін дії картки, код CVV)

   - операція підтверджується ОТП, який приходить на мобільний телефон користувача

   - також операція підтверджується за допомогою 3-D Secure.

   Перерахунок зароблених Користуивчем коштів здійснюється один раз на місяць не пізніше 15 числа кожного місяця за умови, що сума коштів на особовому рахунку Користувача досягла 500 грн. У разі якщо заробіток Користувача є меншим 500 грн, то такий перерахунок коштів на картковий рахунок Користувача здійснюється до 15 числа наступного місяця, якщо його прибуток за цей час сягне 500 грн.

   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

   1. Якщо договір доручення припинений до того, як доручення було повністю виконане Повіреним, Довіритель відшкодовує Повіреному зазнані витрати та винагороду пропорційно виконаній роботі. Це правило не застосовується до виконання Повіреним доручення після того, як він довідав ся або повинен був довідатись про припинення доручення.
   2. Скасування Довірителем доручення не є підставою для відшкодування збитків, завданих Повіреному припиненням договору (крім випадків, що передбачає дії Повіреного як комерційного представника).
   3. Відмова від виконання доручення Довірителя не є підставою для відшкодування збитків, завданих Довірителеві припиненням договору, крім випадків відмови Повіреного в умовах, коли Довіритель позбавлений можливості інакше забезпечити свої інтереси (а також у випадку, коли Повірений діє як комерційний представник).
   4. За прострочку оплати винагороди Довіритель сплачує повіреному пеню в розмірах, передбачених Законом України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань".

   ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

   1. Всі спори, які можуть виникнути між сторонами у зв’язку з виконанням цього договору, вирішуються шляхом переговорів, а неузгоджені питання - у судовому порядку. Цей договір складено в двох примірниках по одному для кожної сторони.
   2. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.